BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Thys bv respecteert Uw privacy.

Dit bericht over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vertelt U welke soorten persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we die informatie gebruiken, met wie we ze delen en alle verdere informatie hieromtrent.

Praktisch gesproken verzamelen en gebruik ik informatie over U om U achteraf inlichtingen over onze producten, diensten en promoties te kunnen bezorgen. We verzamelen ook info om U te kunnen helpen of om Uw vragen en opmerkingen te beantwoorden.

De informatie die ik verzamel is ofwel persoonlijke informatie die U vrijwillig aan mij hebt doorgegeven (zoals naam, e-mail adres, enz.), ofwel algemene informatie (zoals informatie over hoeveel bezoekers onze website bezoeken, welke pagina’s vaak worden bekeken, enz.)

Thys bv zal zonder Uw persoonlijke toestemming Uw persoonlijke gegevens niet uitwisselen, verkopen of delen met de bedoeling ze door een ander bedrijf te laten gebruiken: enkel Thys bv zal ze gebruiken, behalve als de wet er anders over beslist of wanneer U hiervan op de hoogte werd gebracht toen de gegevens werden verzameld.

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de gegevensbestanden van Thys bv zelf, deze zijn gevestigd in BELGIË.

Deze site maakt gebruik functionele cookies voor de goede werking van deze WordPress website, de “marketing cookies” zijn van het type “Google Fonts”.

De bescherming van Uw persoonlijke informatie is voor Thys bv belangrijk. We nemen administratieve, technische en fysische voorzorgen om U te beschermen tegen ieder onwettig onthullen, gebruiken, doorspelen en vernietigen van de persoonlijke gegevens die in mijn bezit zijn.

Noteer wel dat de diensten en promoties van Thys bv voortdurend veranderen. Dit privacy-bericht zal worden aangepast om deze veranderingen mee te delen. Ik behoud mij het recht voor om onze informatieprocedures en de voorwaarden van dit privacy bericht te wijzigen, en om de veranderingen toe te passen op alle informatie die we over U hebben. Door deze website te gebruiken, aanvaardt U alle voorwaarden van dit privacy-bericht zoals gesteld op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot deze website nadat het privacy-bericht veranderd is, wordt U geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden. Lees dus regelmatig deze berichten na want ik behoud mij het recht voor om er op ieder moment wijzigingen in aan te brengen.

Links naar andere websites

De Thys bv website bevat mogelijkerwijze links naar andere websites die onafhankelijk van Thys bv functioneren en die niet door mij gecontroleerd worden. Ik voorzie deze links uitsluitend om U meer en beter te kunnen informeren. Andere websites hebben waarschijnlijk hun eigen privacy-berichten. We raden U aan ze eerst even te lezen bij Uw eerste bezoek. Thys bv is niet verantwoordelijk voor informatie die geleverd wordt door of verzameld wordt op deze websites, of voor alle ander gebruik op deze websites (zie hieromtrent ook mijn bericht over aansprakelijkheid).

Toegang en rechtzetting

Ik geef U op Uw eenvoudig verzoek inzage in de verzamelde gegevens om deze na te kijken. Wanneer U mij om een rechtzetting verzoekt van gegevens die niet correct zijn of onjuist gebruikt worden, zal ik passende maatregelen nemen om ze te verbeteren, aan te passen, of indien nodig weg te laten. U kunt ook steeds het openbare register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens raadplegen dat wordt bijgehouden door de Belgische Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gegevensbescherming

Ik sta in voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van Uw gegevens door het toepassen van de gebruikelijke redelijke fysische, elektronische en beheersmaatregelen.

Contacteer ons

Voor verdere inlichtingen over mijn privacybeleid, gelieve mij te contacteren.

Thys bv
Zone Reme 13
2260 Westerlo